Aktualności

Kategoria: Kukurydza Rolnicze

Na kukurydzy pojawiła się ploniarka!

Chwilowe ochłodzenie sprawiło, że na polach kukurydzy pojawiła się ploniarka zbożówka. Szkodliwe są larwy tego owada, które uszkadzają wykształcające się liście, ale co gorsze i bardziej niebezpieczne – także stożki wzrostu. Charakterystyczne uszkodzenia to przede wszystkim rzędy dziur na liściach i żółknące nerwy znajdujące się w ich pobliżu. W przypadku uszkodzenia stożka wzrostu rośliny zmieniają pokrój, liście deformują się – najczęściej skręcają się. Rośliny mogą karłowacieć i wytwarzać 1–2 pędy boczne. Niekiedy takie żółknące młode rośliny kukurydzy można pomylić z objawami stresu po przymrozkach czy też po zastosowanych herbicydach. Problem żerowania ploniarki był mniejszy, gdy dostępne były nasiona zaprawione insektycydami. Aktualnie pozostaje tylko zabieg nalistny. Progiem ekonomicznej szkodliwości jest 1 larwa w roślinie lub gdy w poprzednim roku obserwowano uszkodzenia przekraczające 15% roślin. Zarejestrowane są 3 insektycydy do zwalczania ploniarki zbożówki w kukurydzy zawierające tiachlopryd i deltametrynę (Portos 110 D, Proteus 110 OD, Ptolomeusz 110 OD). Zabieg najlepiej wykonać, gdy kukurydza jest w fazie 3 liści.