Aktualności

Kategoria: Warzywnicze

Nadeszła wiosna

Długo wyczekiwana wiosna nadeszła a wraz z nią poprawiły się warunki pogodowe. W produkcji warzyw polowych widać wzmożony ruch. Na glebach przewiewnych podjęto już prace polowe. Przygotowując stanowisko pod uprawę warzyw warto zwrócić dużą uwagę na nawożenie. Według Nowosielskiego ma ono ogromny wpływ na kształtowanie plonu roślin polowych. Naukowiec analizował udział (%) różnych czynników agrotechnicznych w kształtowaniu plonu roślin polowych i stwierdził, że wpływ nawożenia jest na poziomie 40-50%. Dla przykładu wartość ta dla odmiany wyniosła 15-20%, dla zmianowania 12-15%, dla ochrony roślin 10-15%, dla siewu (sadzenia) 10-15%, zbioru i przechowywania 10-12% a dla uprawy roli 3-8%.

Na początku sezonu należy mocno podkreślić należy fakt, iż nawożenie gleby, żywienie roślin powinno być oparte na racjonalnych przesłankach. Podstawą kontrolowanego żywienia są analizy chemiczne gleby oraz roślin. Pozwalają one trafnie wnioskować o potrzebach nawozowych. Warto pamiętać, że zarówno niedobór składników pokarmowych, jak i ich nadmiar, może wpływać na zmniejszenie plonu. A koszty analizy nie są wysokie. Przykładowo za oznaczenie odczynu pH, P, K, Mg, Ca, Cl, N-NO3 należy zapłacić trochę ponad 50 zł. Natomiast jeżeli do tego poprosimy o oznaczenie mikroskładników, to koszt wzrasta do ok. 80 zł. Warto korzystać z tej możliwości ustalania nawożenia.