Aktualności

Nadmiar wody na polach utrudnia prace polowe

Fatalna pogoda, nie tylko opady deszczu, ale także śniegu, w ostatnich dniach opóźnia zbiór i odstawę buraków cukrowych, ale zbiory kukurydzy czy późne siewy pszenicy. Z kolei zebrane i złożone w pryzmy buraki cukrowe czekające na odstawę stoją niejednokrotnie w potężnych kałużach wody. Nadmiar wody w glebie utrudnił także wykonanie zabiegów ochrony roślin, jak np. odchwaszczanie zbóż wysianych w optymalnym terminie. Jedną z konsekwencji tak mokrych warunków będzie także m.in. przemieszczenie się w głąb profilu składników pokarmowych, co oznacza, że na wiosnę będzie potrzebna korekta m.in. dla azotu czy siarki. Dlatego już dzisiaj warto zaplanować pobranie wczesną prób gleby w celu oznaczenia zawartości azotu mineralnego, aby precyzyjnie dopasować dawkę tego składnika w nawozach mineralnych.

Pobierając próbkę glebową przed ruszeniem wegetacji oznaczymy ilość przyswajalnego N w glebie. Próby gleby pobiera się specjalnymi świdrami lub np. laską glebową, ale możemy też wykorzystać szpadel. Próby pobieramy najpierw z warstwy 0 do 30 cm i z tego samego dołka 30–60 cm. Najlepiej zrobić co najmniej 5 nakłuć z reprezentatywnych miejsc pola. Próbkę jak najszybciej trzeba schłodzić lub zamrozić.

Po otrzymaniu wyniku uzyskamy informację na temat zawartości azotu na naszym polu w kg/ha (zawartość N w mg/kg przeliczona na kg/ha), co umożliwi ewentualna korektę pierwszej dawki azotu w oziminach.