Aktualności

Kategoria: Kukurydza Rolnicze

Nawożenie kukurydzy w suszy i chłodach

Susza coraz bardziej się nasila, a terminy agrotechniczne gonią i siewy kukurydzy nabierają tempa. Oprócz pogłębiającego się niedoboru wody w glebie, problemem jest także temperatura, ponieważ w nocy często występują przymrozki. Takie warunki z góry programują problemy z pobieraniem składników pokarmowych, nie tylko fosforu. Pamiętajmy, że kukurydza ma wysokie wymagania pokarmowe. Uprawiana na ziarno potrzebuje na wytworzenie 1 t suchej masy ziarna wraz ze słomą: 20−32 kg N, 8−10 kg P2O5, 22−32 kg K2O, 4−6 kg Mg, 4−5 kg Ca; ok. 4 kg S. Kukurydza większość składników pokarmowych powinna mieć dostarczona przed siewem lub w jego trakcie. W tak niekorzystnych warunkach jakie panują w tym sezonie rozwiązaniem może być nawożenie rzędowe skoncentrowanymi płynnymi nawozami wieloskładnikowymi zawierającymi NPK, ale także S, Mg oraz mikroelementy. Nie tylko przyspieszy to wschody i rozwój sytemu korzeniowego, ale także ograniczy skutki utrudnionego pobierania fosforu w chłodnych warunkach i przy braku wilgoci na starcie kukurydzy. Szczególnie, że w tej technologii nawóz aplikowany jest blisko rzędu nasion, dzięki czemu jest też bardzo szybko dostępny dla roślin. Rekomendujemy nawozu ADOB® MA – płynnego koncentratu zawierającego oprócz N, P, K, Mg, S, także niezwykle istotny dla kukurydzy Zn, który powinien być dostępny dla roślin już od początku wegetacji. Jeśli jego dostępność jest ograniczona, rośliny nie wykształcają optymalnego systemu korzeniowego, co ogranicza pobieranie wody, azotu oraz fosforu i potasu.