Aktualności

Niższe plony kukurydzy ziarnowej

Trwają zbiory kukurydzy ziarnowej, której plony są skrajnie różne w całym kraju w zależności nie tylko od regionów, ale nawet w obrębie kilku pól w tym samym gospodarstwie. Można jednak zauważyć, że plony ziarna są średnio w kraju niższe w porównaniu do zeszłego roku. Średnio jak na razie plony wahają się od skrajnie 2–4 t/ha do 10–12 t/ha suchego ziarna. Generalnie lepiej poradziły sobie odmiany bardzo wczesne, o FAO do 210, ale także bardzo późne o FAO ponad 260, ponieważ ich rozwój ominął ekstremalne temperatury. Wiele zależało jednak od jakości stanowiska (gleby), obsady roślin, przebiegu pogody na starcie kukurydzy oraz ilości opadów. Wilgotność ziarna podczas zbioru jest bardzo zróżnicowana, w zależności od regionu, wczesności odmiany i przebiegu pogody, waha się od 24% do 35%. Z uwagi na wysokie koszty suszenia, wielu producentów zdecydowało się na konserwację ziarna w rękawach. Co warto zauważyć, w tym sezonie omacnica prosowianka nie wyrządziła wielu strat, ponieważ okres składania jaj przypadł na okres wysokich temperatur w wielu regionach. Natomiast na plantacjach, na których jednak wystąpiła czy też, nabierający coraz większego znaczenia, urazek kukurydziany, pojawia się teraz fuzarioza kolb.