Aktualności

Nowoczesne technologie w uprawach sadowniczych

Jak wynika z najnowszych informacji Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podpisały w resorcie rolnictwa list intencyjny w sprawie wykorzystania dronów w rolnictwie. Rozwój technologii obserwacyjnej i rozwój technologii konstrukcyjnej dronów pozwala na szerokie zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych w wielu dziedzinach życia. W szczególności tam, gdzie utrudniony jest dostęp obserwacyjny. Zastosowanie dronów w produkcji ogrodniczej  w tym w sadownictwie wymagało uregulowań prawnych. Obecnie drony wykorzystywane są głównie do analiz geoprzestrzennych, oraz do monitorowania zagrożeń. Drony klasyfikowane jako bezzałogowe statki powietrzne (BSP) pozwalają również na tworzenie map, które będą pokazywały znormalizowany różnicowy wskaźnik wegetacji danego plonu, dzięki któremu będziemy można poznać w czasie rzeczywistym kondycję uprawianych roślin oraz ich dobowy cykl aktywności. Nowoczesne drony mogą być także wyposażone w mierniki chlorofilu jak również czujniki temperatury. Szczególnie ważną rolę bezzałogowych statków powietrznych powinni docenić sadownicy. Zastosowanie dronów umożliwi szybką i szczegółową ocenę wizualną roślin pod względem objawów niedoborów składników pokarmowych, jak również występowaniu chorób i szkodników. Kluczowy dla sadownika może być monitoring temperatury w okresie  występowania wiosennych przymrozków  oraz szybka ocena ewentualnych uszkodzeń mrozowych.