Aktualności

Kategoria: ADOB ogólne

Od nowego roku mocznik na cenzurowanym

Od przyszłego roku nowelizacja ustawy azotowej wprowadza zakaz stosowania mocznika granulowanego, chyba że zawierać on będzie inhibitor ureazy lub powłokę biodegradowalną. Zakazane będzie także stosowanie nawozów azotowych zawierających węglan amonu. Choć w tym ostatnim wypadku, prawie się tego typu nawozów w Polsce nie stosuje. Przepis ten wchodzi w życie z dniem 1.08.2021 r., ale warto się do tego już dzisiaj przygotować. Przepis ten dotyczy wyłącznie granulowanej lub pelletowanej formy mocznika. Nadal będzie można stosować roztwór mocznika do zabiegu nalistnego. Przepisy te mają na celu ograniczenie strat azotu. Dodatek inhibitorów ma na celu im zapobieganie poprzez opóźnienie hydrolizy mocznika i spowolnienie nitryfikacji. Na rynku dostępne są głównie nawozy z inhibitorami ureazy (enzymu) lub nitryfikacji. Warto wiedzieć, że np. roztwór saletrzano-mocznikowy, choć zawiera mocznik, nie podlega tym przepisom, podobnie, jak i saletra amonowa.