Aktualności

Kategoria: ADOB ogólne

Odkrywka glebowa w uprawach sadowniczych.

Konieczność wykonywania analizy gleby w celu określenia zawartości składników pokarmowych oraz określenia potrzeb wapnowania jest powszechnie znana i stosowana w produkcji ogrodniczej. W przypadku upraw sadowniczych, które charakteryzują się pewnymi specyficznymi cechami takimi jak głębokie korzenie roślin, niezbędne jest wykonanie odkrywki glebowej przed założeniem sadu. Odkrywka glebowa umożliwi określenie przydatności gleby pod uprawy sadownicze poprzez sprawdzenie poziomu wody gruntowej, jak również wykluczy obecność rędziny czyli gleby, która charakteryzuje się występowaniem zbitej skały wapiennej znajdującej się pod poziomem próchnicznym. Stwierdzenie obecności ww. cech dyskwalifikuje glebę pod uprawy roślin o głębokim systemie korzeniowym.

Celem wykonania odkrywki jest również opisanie tzw. profilu glebowego, określenie przynależności systematycznej oraz wykonanie metodami polowymi podstawowych analiz określających właściwości fizyczne i chemiczne gleby. Typowa odkrywka glebowa zrobiona w miejscu reprezentatywnym powinna mieć wymiary 2 m długości, 1 m szerokości i 2 m głębokości, oraz posiadać stopnie umożliwiające wejście. Ze względu na mogące zaistnieć niesprzyjające warunki glebowe wymiary odkrywki mogą ulec modyfikacji.