Aktualności

Ogórek lubi dobrze „zjeść”, lubi wodę i światło rozproszone

W tunelach foliowych już rosną ogórki, a w wielu obiektach uprawy będą zakładane po nowalijkach. Warto pamiętać, że ze względu na swe pochodzenie ogórek ma specyficzne wymagania świetlne. Rośliny bardzo szybko rosną i rozwijają się przy intensywnym, lecz rozproszonym świetle. Stąd pamiętajmy o cieniowaniu szklarni oraz tuneli, bo już teraz mamy dni które należy zaliczyć do tych z bardzo „ostrym” nasłonecznieniem a takie może powodować stres u ogórka. W przypadku wody używanej do podlewania roślin warto zwrócić uwagę, aby jej temperatura była zbliżona do temperatury podłoża. Pobieranie wody przez rośliny zależy, jak wiemy od temperatury podłoża i powietrza.
A o czym warto pamiętać żywiąc ogórka? Na pewno trzeba mieć na uwadze fakt, że ze względu na płytki system korzeniowy i szybki przyrost masy wegetatywnej, dawki dostarczanych nawozów powinny, to uwzględniać i na ogół być duże. W początkowym okresie wegetacji ogórek pobiera przede wszystkim azot, a w trakcie zawiązywania owoców i ich dorastania – potas i fosfor. Osoby zainteresowane bardzo dokładnymi zaleceniami nawozowymi, uwzględniającymi także mikroelementy, jakie ogórek lubi w poszczególnych fazach rozwoju, zapraszamy do zapoznania się z naszym programem nawozowym pt. „Ogórek – program nawożenia dolistnego ADOB”