Aktualności

Optymalizacja produkcji sałaty

W handlu bardzo dużo jest sałat – masłowej ,lodowej czy liściowych. W produkcji tego warzywa widzimy znaczną specjalizację: wprowadzono najnowsze technologie m.in. z zakresu agrotechniki – uprawa z wykorzystaniem fertygacji, na folii; z zakresu techniki – najnowsze typy sadzarek (z podsiewaczami nawozu), maszyny pakujące, etc. Narastającym problemem w tej uprawie jest dostępność pracowników sezonowych – bardzo widoczny w tym sezonie, ponieważ nie ma mężczyzn z Ukrainy. Dodatkowo kłopotliwym zagadnieniem produkcyjnym jest jakość finalna produktu. Rynek zaostrza normy i produkcja musi za tym podążać. Sałata ma krótki okres wegetacji i jest wrażliwa na nieodpowiednie pH gleby. Warto wiedzieć, że niedobór mikroskładników, zwłaszcza boru i manganu, może wystąpić u roślin uprawianych na glebach o odczynie obojętnym lub zasadowym. Z kolei molibdenu może brakować roślinom na stanowiskach zbyt kwaśnych. Częstym przypadkiem w produkcji sałat jest zabieranie brzegów liści – to objaw niedoboru wapnia. Już w tym sezonie mamy zgłaszane takie sytuacje – było zimno, brakowało wody w wielu rejonach kraju, co przyczyniło się do ograniczenia pobierania wapnia z gleby. Można temu przeciwdziałać stosując nawozy dolistne z naszej oferty. Opracowaliśmy program żywienia dolistnego sałat (https://adob.com.pl/do-pobrania/) – wskazujemy w nim nawozy oraz dawki jakie rekomendujemy do stosowania w produkcji sałaty w danej fazie rozwojowej roślin. Zachęcamy do zapoznania się z tym programem, to bardzo przydatna w praktyce wiedza. Planując kolejne nasadzenia warto pamiętać, że optymalne żywienie sałaty, to żywienie oparte o wyniki analizy chemicznej gleby, do których wykonywania gorąco zachęcamy.