Aktualności

Kategoria: ADOB ogólne Rolnicze

Pierwsi rolnicy mogą rozsiać azot na pola!

Progi temperaturowe jakie zostały ustalone pod kątem możliwości wcześniejszej aplikacji azotem zostały osiągnięte w pierwszych powiatach w Polsce. Według komunikatów publikowanych przez IMGW-PIB z nawozami azotowymi mogą już wyjechać rolnicy z 10 powiatów z województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz dolnośląskiego. Mogą oni zasilić uprawy zasiane jesienią, uprawy trwałe, uprawy wieloletnie i trwałe użytki zielone. Należy się spodziewać, że w najbliższych dniach kolor żółty pojawiać się będzie w kolejnych regionach. Komunikaty o tym decydujące będą publikowane od dziś codziennie na stronie IMGW-PIB w zakładce: kryterium wcześniejszego terminu nawożenia. Jeśli dany powiat, w którym rolnik gospodaruje podświetli się na żółto oznacza, że średnio dobowe temperatury przekroczyły  próg 3 stopni Celsjusza. Gdy kolor zmieni się na zielony, to oznaka osiągnięcia wartości z drugiego progu czyli 5 stopni Celsjusza i wówczas rolnicy będą mogli rozsiewać nawozy także pod pozostałe uprawy np. jare. Komunikaty o pozwoleniu na nawożenie będą publikowane do ostatniego dnia lutego. Szczegóły funkcjonowania tych zasad znajdziecie na stronie Instytutu. Przepisy przepisami, ale przede wszystkim o nawożeniu pól będą decydować warunki glebowe. Bez porannych przymrozków trudno będzie wjechać w pola ciężkim sprzętem. Obecnie jest za grząsko i morko, aby przeprowadzić zabiegi nawozowe. Dyskwalifikują także zastoiska wodne, które pojawiają się na polach. Dlatego warto dobrze przeanalizować możliwości jak i śledzić prognozy pogody. Część rolników nie wykonała jeszcze uzupełniającego nawożenia siarką, magnezem oraz potasem.  W priorytecie powinni oni szukać okna pogodowego dla rozsiewu nawozów stanowiących źródło tych składników. Składniki te bowiem w dużej mierze decydują o efektywności nawożenia azotem i nie są one podatne na wymywanie. Nawozy je zawierające potrzebują też więcej czasu na rozpuszczenie się oraz przemieszczenie w głąb profilu glebowego. Dlatego termin ich aplikacji odgrywa także ważną rolę.