Aktualności

Pilnuj buraki przed szkodnikami

Ocieplenie pod koniec tygodnia aktywowało ponownie szkodniki, choć mimo wszystko noce nadal są chłodne. Temperatury w ciągu dnia mają wzrosnąć nawet do 28°C ze sporą ilością słońca, a w prognozach pojawiają się, zwłaszcza na południowym zachodzie oraz na północnym wschodzie, okresowe opady deszczu. Ważne jest, aby pilnować okna pogodowego na wykonanie zabiegów herbicydowych lub insektycydowych, a przy okazji na podanie mikroelementów. Dla buraka cukrowego szczególnie istotne jest bor, który należałoby podać 2–3 razy podczas wegetacji, ze względu na jego małą mobilność w roślinie. Bor to mikroelement odpowiedzialny m.in. za transport cukru z liści do korzeni, co wpływa na wzrost polaryzacji. Do nawożenia borem rekomendujemy ADOB® Bor.

W ostatnim czasie można zaobserwować liczne kolonie mszycy trzmielinowo-burakowej. Podstawowym czynnikiem do określenia progu ekonomicznej szkodliwości jest lustracja brzegów pola. Najczęściej młode rośliny mają poskręcane najmłodsze liście, a szkodnik chowa się na spodniej jego części. Warto zaznaczyć, że w tym sezonie do grona innych s.cz. dołączył acetamipryd  działający kontaktowo i żołądkowo na szkodnika, natomiast na roślinie powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie, uzyskał czasowe pozwolenie od 20.05.2022 r. do 23.08.2022 r. na stosowanie w buraku cukrowym do zwalczania mszyc.

Plantacje buraka warto także kontrolować pod kątem wystąpienia innych szkodników, tj. śmietki ćwiklanki czy skośnika buraczka. Szczególnie należy monitorować spodnią stronę liści, czy nie pojawiły się pojedyncze złoża jaj śmietki ćwiklanki (pojawiły się już pierwsze larwy żerujące na najstarszych liściach). W pułapkach świetlnych licznie odławiają się motyle rolnicy czopówki i rolnicy panewki.