Aktualności

Kategoria: Burak cukrowy Rolnicze

Pogoda sprzyja rozwojowi chwościka

Długo utrzymująca się wysoka wilgotność na plantacji buraka cukrowego spowodowana licznymi opadami sprzyja rozwojowi chwościka. Pierwsze objawy są już notowane na południu kraju. Oznacza to, że należy rozpocząć sukcesywny monitoring plantacji w celu określenia terminu wykonania pierwszego zabiegu fungicydowego. Kiedy zdecydować się na chemiczną ochronę? Jeśli dostrzegacie już pierwsze plamki chwościka to sygnał, że jak najszybciej należy wykonać zabieg ochronny. Przy późniejszych pojawach progi ekonomicznej szkodliwości wynoszą:

  • jeśli chwościk pojawił się do 31.07 – 5 proc. porażonych roślin, to sygnał do zabiegu,
  • od 1.08-7.08. to 10 proc. porażonych roślin,
  • od 8.08-15.08. – 15 proc. porażonych roślin,
  • od 16.08. – 45 proc. porażonych roślin.

Pamiętajcie, że w latach sprzyjających rozwojowi chwościka liście roślin na niechronionych plantacjach przedwcześnie zasychają. Straty obejmują zarówno obniżony plon korzeni jak i silnie obniżoną zawartości cukru.