Aktualności

Pogoda wstrzymuje siewy kukurydzy

W zeszłym roku siewy kukurydzy przebiegały przy znacznym deficycie wody w glebie. Marzec nie uzupełnił rezerw wody, a na początku kwietnia w większości regionów kraju nie padało, co pogłębiło jeszcze deficyt wody w glebie. W tym roku sytuacja pod tym względem jest zdecydowanie lepsza, aczkolwiek uprawiając glebę i przygotowując pole do siewu warto oszczędzać każdą jej kroplę, np. przez zastosowanie brony lub włóki, aby przerwać parowanie wody. W tym sezonie zdecydowanie większym problemem jest chłodna wiosna – niska średnia suma temperatur dobowych, z przymrozkami w tle. Przygotowując się do siewu kukurydzy pamiętajmy o optymalnej temperaturze gleby, która zależy od typu odmiany. Dla odmian typu flint na głębokości siewu powinno to być nie mniej niż 5–6 st. C, ale już odmiany typu dent mają większe wymagania termiczne i potrzebują gleby ogrzanej do 8–10(12) st. C. W takich warunkach warto wspomóc kukurydzę od początku jej rozwoju stosując mikrogranulat w nawożeniu startowym. Nasza propozycja to nawóz ADOB® Mikrostarter K, który zawiera N, P, K, S, Zn i Mn. Jego skład jest tak dobrany, aby wspierać chłodną wiosną wschody młodych roślin i rozwój systemu korzeniowego. Zawiera on mikroelementy w formie schelatyzowanej, dzięki czemu są lepiej i szybciej dostępne dla roślin.