Aktualności

Kategoria: Kukurydza Rolnicze

Pojawiła się już omacnica prosowianka

Na południu kraju, a dokładniej na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu, pojawiła się już na plantacjach kukurydzy omacnica prosowianka. Motyle tego szkodnika zaczynają łapać się w pułapki świetlne i feromonowe. Zazwyczaj jako pierwsze z poczwarek wylatują samce, a następnie samice, których liczebność niebawem zacznie przeważać. Samice następnie zaczną składać jaja na liściach, najwięcej ich obserwujemy zazwyczaj w drugiej połowie czerwca. Przy korzystnych warunkach pogodowych po 4–7 dniach wylęgną się z nich gąsienice. Jeśli decydujecie się na walkę biologiczną z omacnicą wykorzystującą kruszynka, to właśnie zbliża się moment wyłożenia go na plantacji. Biopreparat zawiera larwy i poczwarki maleńkiej błonkówki – kruszynka, które po wylocie poszukują złóż jaj omacnicy na liściach kukurydzy, do których wnętrza składają swoje jaja. W ten sposób pasożytując na złożach jaj omacnicy, kruszynek ogranicza liczebność tego groźnego dla kukurydzy szkodnika. Kolejne wyłożenie kruszynka na polu powinniśmy wykonać po 7–10 dniach.