Aktualności

Pojawiły się chowacze w rzepaku

Ocieplenie w ostatnich dniach uaktywniło szkodniki. W żółtych naczyniach odławiają się chowacze w rzepaku. Jako pierwszy zazwyczaj na plantacje rzepaku nalatuje chowacz granatek, który wylatuje z gleby już w momencie, gdy jej temperatura osiągnie 4°C. Po nim pojawia się chowacz brukwiaczek, którego aktywuje temperatura gleby na poziomie ok. 7°C, a powietrza 8–10°C. Próg szkodliwości dla chowacza granatka to 20 owadów odłowionych w ciągu 6 dni lub 2 chrząszcze na 25 roślinach, a dla chowacza brukwiaczka to 10 osobników odłowionych w ciągu trzech dni lub 2–4 owady na 25 roślinach.

Warto nie zwlekać i jak najszybciej wystawić żółte naczynia na plantacji rzepaku, aby monitorować wystąpienie szkodników i wykonać zabieg w jak najbardziej optymalnym momencie. Ponieważ mogą wystąpić jeszcze przygruntowe przymrozki, do wody w żółtym naczyniu warto dodać płyn do spryskiwaczy samochodowych.

Masowy nalot chrząszczy chowacza brukwiaczka nastąpi, gdy temperatura powietrza osiągnie 10–12°C. Chrząszcze początkowo żerują na liściach, następnie samice składają jaja do wnętrza pędów, zazwyczaj u podstawy stożka wzrostu. Zabieg insektycydem najlepiej byłoby wykonać, zanim samica złoży jaja. Jednak zalecane do zwalczania tych szkodników pyretroidy zlikwidują tylko dorosłe owady, ale już nie zniszczą jaj i larw. Ich działanie na roślinie jest bowiem powierzchniowe. Przeciwko tym postaciom owada skuteczne będą substancje działające systemicznie, jak np. acetamipryd czy flupyradifuron (występuje tylko w mieszaninie fabrycznej z deltametryną). Aktualnie przeciwko chowaczowi brukwiaczkowi zarejestrowane są taki substancje, jak: acetamipryd, deltametryna, etofenproks, flupyradifuron, lambda-cyhalotryna, gamma-cyhalotryna, tau-fluwalinat, zeta-cypermetryna. Przy okazji zabiegu insektycydem warto także podać nawóz dolistny zawierający mikroelementy ważne dla rzepaku (bor, mangan, molibden, miedź, cynk, żelazo), nie zapominając po uzupełnieniu siarki i magnezu. Idealnym rozwiązaniem jest nawóz ADOB® Mikro Rzepak zawierający obok wspomnianych mikroelementów także azot i siarkę.