Aktualności

Polska truskawka przez cały rok?

W Polsce uprawia się truskawki, które owocują od początku kwietnia do końca listopada. Niesprzyjające w tym sezonie warunki pogodowe spowodowane niskimi temperaturami spowodowały opóźnienie zbiorów oraz zmniejszenie podaży owoców. Na pierwsze krajowe truskawki konsumenci musieli poczekać nico dłużej niż zwykle, co pozwoliło producentom sprzedać pierwsze krajowe owoce w korzystnych cenach. W produkcji sadowniczej zachodzi nieustający postęp technologiczny oraz poszukiwanie tzw. ‘nisz towarowych’ mających na celu uzyskanie owoców o wzorcowych parametrach w okresie ich niskiej podaży. Działania takie gwarantują uzyskanie wysokiej ceny. Wprowadzanym modelem uprawy jest poźnojesienna truskawka dnia krótkiego. Takie rozwiązanie wymaga od producenta posiadania sytemu zarzadzania klimatem oraz wiedzy z zakresu żywienia i ochrony roślin. W uprawach prowadzonych w kokosie z wykorzystaniem fertygacji istotnym czynnikiem jest prawidłowy skład pożywki. Zjawisko zatężania składników pokarmowych w środowisku korzeniowym na skutek przewagi transpiracji nad pobieraniem składników może prowadzić do wzrostu zasolenia i w rezultacie zmniejszyć plonowanie. Ograniczenie pobierania i transportu wapnia, może się objawić mięknięciem owoców oraz charakterystycznym „tip burn” na młodych liściach. Tunele musza być regularnie wietrzone ponieważ w warunkach wysokiej wilgotności względnej szczególnie łatwo o rozwój szarej pleśni.