Aktualności

Kategoria: Rolnicze Rzepak

Progi szkodliwości dla rzepaku

Na plantacje rzepaku nalatują już mszyce, śmietka kapuściana, są obecne pchełki. Mogą pojawić się już pierwsze gąsienice tantnisia krzyżowiaczka czy gnatarza rzepakowca. Groźne są także rolnice, których gradacja lokalnie pojawia się raz na kilka lat. Kiedy wykonać zabieg nalistny? Z pomocą przychodzą progi ekonomicznej szkodliwości, podajemy je poniżej. Przekroczenie tych wartości to sygnał do zwalczania.

Jesienne progi ekonomicznej szkodliwości szkodników rzepaku:

  • pchełka ziemna i rzepakowa 1 chrząszcz na 1 mb w rzędzie rzepaku
  • mszyca kapuściana 2 kolonie mszyc na brzegu plantacji na 1 m2
  • chowacz galasówek 2-3 chrząszcze w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni
  • gnatarz rzepakowiec 1 larwa na 1 roślinie
  • miniarka kapuściana nie ma oficjalnego progu ekonomicznej szkodliwości, jednak zabieg ochrony jest niezbędny jeśli uszkodzenia blaszki liściowej są powyżej 10 proc.
  • śmietka kapuściana 1 osobnik dorosły w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni
  • tantniś krzyżowiaczek 1 gąsienica na 1 roślinie
  • rolnice 6-8 gąsienic na 1 m2