Aktualności

Rejestracja nawozów ekologicznych

Z radością informujemy, że w ostatnim czasie otrzymaliśmy 6 certyfikatów ekologicznych dla naszych nawozów. Oznacza to, niżej wymienione nawozy można stosować w rolnictwie ekologicznym:

ADOB Fe IDHA – 9%

ADOB Mn IDHA – 9%

ADOB 2.0 Zn IDHA – 10%

ADOB Cu IDHA – 10%

ADOB Bor

ADOB Fe HBED – 3%

Warto wiedzieć, że na stronie https://www.gov.pl/web/rolnictwo/nawozy-spelniajace-wymogi-produkcji-ekologicznej istnieje aktualizowany „Wykaz nawozów i środków poprawiających właściwości gleby zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym”.