Aktualności

Rośliny sadownicze

Rośliny sadownicze w przeciwieństwie do roślin zielnych charakteryzują się pewnymi specyficznymi cechami, są to m.in. głębokie korzenie się i możliwość pobrania składników pokarmowych z głębszych poziomów gleby, gromadzenie składników w korzeniach, pniach i gałęziach, opóźnienie reakcji na nawożenie, modyfikujący wpływ podkładki lub wstawki, zróżnicowane właściwości fizyczne i chemiczne gleb w sadzie, jak również odprowadzania części składników do gleby z opadającymi liśćmi. Opracowanie zaleceń nawozowych powinno uwzględniać  zasobność gleby, zawartość składników w liściach, jak również plonowanie i wygląd roślin.

Okres od 15 lipca do 15 sierpnia to czas na pobranie prób gleby w uprawach sadowniczych. Ilość pobranych prób zależy od sposobu prowadzenia uprawy, jednak próby należy pobierać oddzielnie z pasów herbicydowych i murawy, z dwóch warstw – ornej i podornej. Przy braku zmienności glebowej i zróżnicowania terenu do laboratorium przekazujemy 4 próby mieszane składające się 15-20 prób pojedynczych reprezentujących powierzchnie sadu 2-4 ha.

Chcąc uzyskać wysokie i dobre jakościowo plony należy pamiętać o częstym braku korelacji pomiędzy zasobnością gleby a stanem odżywienia roślin, dlatego niezbędnym elementem agrotechniki jest wybór programu nawożenia dolistnego (https://adob.com.pl/programy-nawozenia/) z wykorzystaniem nawozów najnowszej generacji przeznaczonych do upraw sadowniczych.