Aktualności

Rozdrobnione ściernisko po kukurydzy to mniej omacnicy

Kukurydza kiszonkowa praktycznie zebrana, aczkolwiek są jeszcze regiony, w których zostały niedobitki do skoszenia. Zaczął się natomiast zbiór kukurydzy ziarnowej. Wprawdzie w tym roku średnio dla kraju omacnica prosowianka nie wyrządziła znacznych strat gospodarczych, jednak lokalnie potrafiła uszkodzić nawet 80% roślin na plantacji kukurydzy. Teraz, po zbiorze kukurydzy nadszedł kluczowy moment w ograniczaniu populacji tego szkodnika, chodzi o zniszczenie jak największej populacji gąsienic omacnicy, które zimują u podstawy łodygi roślin kukurydzy. Ważne, aby jak najwięcej plantatorów w okolicy wykonało ten zabieg, gdyż omacnica jest bardzo mobilna. Do tego celu można wykorzystać np. mulczer, który potrafi zniszczyć 40-70% zimujących gąsienic. Alternatywnym rozwiązaniem jest zastosowanie, np. brony talerzowej z ciężkim wałem, ale tutaj może jeden przejazd nie wystarczyć. Na rynku pojawiły się także specjalne wały nożowe przeznaczone do ograniczania zimujących gąsienic omacnicy. Po takim zabiegu najlepiej byłoby wykonać orkę, która dodatkowo ograniczy populację szkodnika. Zabieg rozdrabniania ścierniska nie tylko ograniczy presję omacnicy, ale także sprzyja szybszemu rozkładowi i mineralizacji resztek pożniwnych. To także idealny moment na zastosowanie wapna.