Aktualności

Rzepak kwitnie na zachodzie kraju!

Tak wczesne kwitnienie rzepaku, jest niespotykaną od lat sytuacją. Na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i częściowo w Wielkopolsce widać kwitnące łany rzepaku. W wielu regionach na zachodzie kraju rzepak jest już na początku fazy kwitnienia. To przynajmniej 2-3 tygodnie wcześniej niż zazwyczaj. O tyle tygodni rzepak krócej wegetował i budował plon. Pytanie czy rośliny w pełni wykorzystały azot mineralny podany w nawozach? Wszystko zależy od tego jak wcześnie go zastosowano, ponieważ w wielu regionach przez nadmiar wody w glebie długo nie można było wjechać w pole.

Teraz wszystko zależeć będzie od przebiegu pogody, oby tylko nie nastała susza i wysokie temperatury, ponieważ dodatkowo odbije się to negatywnie jeszcze na masie tysiąca nasion.

Ocieplenie nadal sprzyja aktywności szkodników. Szczególnie aktywny są chowacze łodygowe oraz słodyszek rzepakowy. I to właśnie tam, gdzie plantacje są w fazie końca pąkowania (widoczne pąki kwiatowe), jest on najbardziej niebezpieczny. Uszkodzenia pąków przez słodyszka we wczesnych ich fazach rozwojowych powodują największe straty w plonie – chrząszcze, chcąc dostać się do pylników uszkadzają pąki, niszcząc je zupełnie (nie rozwiną się z nich łuszczyny). W okresie kwitnienia straty są mniejsze, ale słodyszek  odbiera część pożytku pszczołom. Jednak przy silnej presji, może także w fazie kwitnienia spowodować także straty plonu.

Wśród chowaczy na tym etapie należy się liczyć z wystąpieniem chowacza podobnika. Największe zagrożenie powoduje w okresie, gdy pierwsze łuszczyny rzepaku mają 2–4 cm długości. Właśnie wtedy samice zaczynają składać jaja, najczęściej po jednym do wnętrza łuszczyny. W miarę wzrostu takie łuszczyny zaczynają w miejscu złożenia jaja łukowato się wyginać, a żerująca larwa uszkadza od 3 do 5 zawiązków nasion. Wyrośnięte larwy po 18–40 dniach opuszczają łuszczynę przez wygryziony otwór i przemieszczają się do gleby, w której się przepoczwarczy w dorosłego chrząszcza. W te otwory w łuszczynach często dostaje się woda, co często skutkuje wtórnym porażeniem przez m.in. czerń krzyżowych, suchą zgniliznę kapustnych i szarą pleśń.

Dlatego nadal istotny jest pilny monitoring plantacji, tak aby w odpowiednim momencie wykonać zabieg insektycydowy. Próg ekonomicznej szkodliwości dla słodyszka w fazie BBCH 50–52 (zwartego kwiatostanu) to 1–2 chrząszcze na roślinę. Ważne są temperatury podczas zabiegu i ochrona owadów zapylających. Pyretroidy (np. lambda-cyhalotryna, gamma-cyhalotryna, deltametryna, cypermetryna, tau-fluwalinat) i etery arylo-propylowe (np. etofenproks) najlepiej działają przy temperaturze poniżej 20 st. C, neonikotynoidy (np. acetamipryd) i ich mieszaniny oraz oksadiazyny (np. indoksakarb) działają w szerokim zakresie temperatur.