Aktualności

Kategoria: ADOB ogólne

Są pieniądze na ochronę wód przed azotanami

Maksymalnie na jedno gospodarstwo można otrzymać 100 tys. zł. Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycję. Wnioski można składać do 28 stycznia 2020 r. w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na działanie „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”. Dofinansowanie skierowane jest do gospodarstw prowadzących chów lub hodowlę zwierząt, z wyjątkiem ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior. Dofinansowanie wynosi do 60 % kosztów kwalifikowanych w przypadku operacji realizowanej przez młodego rolnika i 50 % kosztów w przypadku pozostałych rolników.