Aktualności

Siarka, magnez i mikroelementy wspomogą azot

Cieplejsze i bardziej mokre od średniej z wielolecia styczeń i luty uruchomiły w niektórych regionach kraju wegetację, na rzepakach pojawiły się przyrosty korzeni włośnikowych, a zboża zaczęły się zielenić i wypuszczać korzenie przybyszowe. Aczkolwiek nie we wszystkich regionach rośliny rozpoczęły wegetację. Jak do tej pory oziminy – zarówno rzepaki, jak i zboża prezentują dobrą kondycję fizjologiczną, nie notujemy także strat na skutek złego przezimowania. Koncentrujemy się zatem na pierwszej dawce azotu pod oziminy. W pierwszej kolejności pod bardzo wymagający pod względem pokarmowych rzepak, który do wytworzenia 1 t plonu (nasiona + resztki pożniwne) potrzebuje około: 46–50 kg N, 53 K2O, 25 kg P2O5, 8 kg MgO oraz 15 kg S (37,5 kg SO3). Jednak, żeby poprawić efektywność azotu na wiosnę w należy także pamiętać o siarce, ale także o potasie, magnezie oraz mikroelementach (B, Mn, Mo, Zn).

Azot jest bardzo ważnym składnikiem plonotwórczym, ale rzepak ozimy pobiera więcej potasu niż azotu. Wczesną wiosną po ruszeniu wegetacji, to właśnie potas jest najintensywniej pobieranym składnikiem. Potas wpływa także na lepsze wykorzystanie azotu i na gospodarkę wodną rośliny, przez co lepiej znoszą one stres suszy. Z kolei przy niedobrze siarki w roślinie, azot nie będzie dobrze metabolizowany i wbudowywany w biomasę i struktury plonotwórcze. Dlatego jej dawka powinna wynosić ok. ¼ ilości azotu zaplanowanego na wiosnę. Z jej podaniem, podobnie jak z potasem czy magnezem, nie trzeba, czekać do 1. marca, jak z azotem – pod warunkiem, że można wjechać w pole.

Spośród mikroelementów bardzo ważny jest bor, ale także nie zapominajmy o manganie, molibdenie czy cynku. Rola boru jest niezwykle istotna, ponieważ:

  • odpowiada za rozwój sytemu korzeni włośnikowych i stymuluje rozwój stożka wzrostu,
  • wpływa na prawidłową budowę ścian komórkowych, dzięki czemu zwiększa odporność na niektóre choroby i odporność mechaniczną roślin,
  • reguluje procesy kwitnienia i efektywność zapylenia oraz zawiązywania nasion,
  • zwiększa efektywność nawożenia azotem, fosforem, potasem i magnezem,
  • reguluje gospodarkę wodną rośliny oraz wiele procesów biochemicznych gospodarkę wapnie.

Doskonałe źródło dolistne mikroelementów dla rzepaku w szybko dostępnej formie oferują nawozy ADOB® Bor (1,5 kg/l/ha), ADOB® Mn IDHA – 9% (1 kg/ha), ADOB® 2.0 Mo (0,1 l/ha).