Aktualności

Silna presja stonki na ziemniakach

Ciepła pogoda wyjątkowo sprzyja ciepłolubnym szkodnikom, szczególnie widoczna jest silna presja stonki ziemniaczanej. Szkodnika, który masowo składa jaja, obserwujemy na plantacjach w cały kraju. Oznacza to konieczność wykonania zabiegu insektycydowego.

Przygotowując się do zabiegu trzeba pamiętać, że stonka uodporniła się na pyretroidy, neonikotynoidy i niektóre związki fosforoorganiczne. Przyczynił się do tego oprócz małej rotacji środków chemicznych używanych do jej zwalczania, także ocieplający się klimat. W warunkach klimatu Polski pełen cykl rozwojowy stonki ziemniaczanej wynosił średnio 38–40 dni. Obecnie uległ on skróceniu i w korzystnych dla rozwoju stonki ziemniaczanej warunkach może trwać 34 dni, co pozwala na wykształcenie dwóch pokoleń w jednym sezonie wegetacyjnym. Tym samym oznacza to także większe ryzyko powstania odporności.

Dlatego, aby przeciwdziałać pogłębianiu się zjawiska odporności koniecznie jest naprzemienne stosowanie insektycydów o różnych mechanizmach działania. Aktualnie mamy do dyspozycji kilka  substancji czynnych chemicznych i biologicznych. Oprócz pyretroidów (cypermetryna, deltametryna, lambda-cyhalotryna) działających najskuteczniej przy temperaturze poniżej 20°C, do dyspozycji są: acetamipryd z grupy neonikotynoidów, azadyrachtyna, butoksan piperynolu + cypermetryna, spinosad, chlorantraniliprol czy cyjanotraniliprol, pyretryny + olej rzepakowy. Zabieg należy wykonać po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości, które wynoszą 10 złóż jaj na 10 roślinach lub 15 larw na 1 roślinie. Najczęstszym terminem zwalczania stonki ziemniaczanej jest okres, gdy na plantacji większość larw znajduje się w stadiach L2–L3. Przy okazji tego zabiegu warto także podać nawóz dolistny ADOB® Mikro Ziemniak (NPK, Mg, S, B, Mn, Cu, Mo, Fe, Zn).  Wysoka zawartość boru pozwala osiągać wysokie i dobre jakościowo plony. Dzięki dużej zawartości manganu nawóz podnosi zdrowotność bulw i zwiększa w nich zawartość skrobi. ADOB® Mikro Ziemniak zwiększa także tolerancję roślin na okresowe niedobory wody.