Aktualności

Tuberyzacja to najlepszy moment na odżywienie ziemniaków

W wielu regionach kraju widać, że ziemniaki zaczynają kwitnąć – wysokie temperatury przyspieszyły zapewne ich rozwój. Oznacza to, że przed roślinami bardzo ważny okres w rozwoju, tuberyzacja, czyli stadium zawiązywania bulw. Do tego okresu bardzo mocno rozwija się część nadziemna ziemniaków, czyli nać. Od momentu przekształcenia stolonów w bulwy, następuje zmiana przepływu asymilatów. Optymalne odżywienie roślin w tym stadium ma decydujący wpływ na plon bulw, szczególnie istotny jest początkowy etap okresu rozwoju bulw (BBCH 41–43). W tym czasie zachodzi silna konkurencja się o składniki pokarmowe (asymilaty) między młodymi szybko rozwijającymi się bulwami, a częścią nadziemną. Ziemniaki nie mogą w tym okresie cierpieć z powodu niedoborów nie tylko potasu, fosforu, siarki, magnezu czy wapnia, ale także mikroelementów, takich jak, mangan, bor, cynk czy miedź. Idealnym rozwiązaniem jest nawóz ADOB® Mikro Ziemniak – zawierający oprócz NPK, także magnez, siarkę oraz mikroelementy w formie chelatów. Bardzo istotne jest, aby zabiegów nawożenia dolistnego nie wykonywać w momencie bardzo wysokich temperatur powietrza. Mimo fali upałów, która przetacza się przez kraj, trzeba pilnie monitorować plantację pod kątem porażenia przez choroby, głównie przez zarazę, tak aby we właściwym momencie wykonać pierwszy zabieg.