Aktualności

Tydzień pod znakiem przymrozków

20. tydzień roku 2022 wielu producentów warzyw zapamięta, jako ten w którym przyszli spóźnieni „Zimni Ogrodnicy – Pankracy, Serwacy, Bonifacy” oraz „Zimna Zośka”. 18 i 19 maja znaczna część naszego kraju w tabelach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB oznaczona została kolorem czerwonym, czyli dzień przymrozkowy. Warto wiedzieć – m.in. dla potrzeb ubezpieczeń, że przymrozek to: 1) spadek temperatury powietrza poniżej punktu zamarzania wody w okresie wegetacji roślin, 2) spadek temperatury powietrza poniżej 0°C w okresie powszechnego występowania dodatniej temperatury średniej dobowej, 3) spadek temperatury minimalnej powietrza poniżej 0°C podczas dobowej dodatniej temperatury maksymalnej.

Tegoroczne majowe przymrozki były bardzo dotkliwe, ponieważ ich siłą było nawet –7°C. Niestety wpłynęło to bardzo niekorzystnie na młode łodygi, liście, zmniejszenie zdolności kiełkowania, na kwiatostany, wierzchołki wzrostu roślin, etc. Już po kilku godzinach było widoczne częściowe zamieranie masy wegetatywnej warzyw. Dużo było przypadków uszkodzeń pomidorów gruntowych, ziemniaków, kapust. Najważniejsze w takich sytuacjach jest dostarczenie „poszkodowanym” składników warunkujących przebieg fotosyntezy. Dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie nawożenia dolistnego w formie kompleksowej NPK z mikroelementami (np. ADOB® Profit 18-18-18+mikro OiW), ale również m.in. wapnia (np. ADOB® Ca IDHA).