Aktualności

Kategoria: Burak cukrowy Rolnicze

Uwaga – szarek komośnik w burakach!

Na południowym wschodzie na plantacjach buraków cukrowych pojawił się szarek komośnik. Jest on dla nich szczególnie w fazie 2–4 liści właściwych buraka. Do jego zwalczania zarejestrowane jest zaledwie kilka insektycydów bazujących na s.cz. z grupy pyretroidów. W minionych sezonach czasową rejestrację miał także środek będący mieszaniną neonikotynoidu i pyretroidu. Do zwalczania szarka należy przystąpić po jego zaobserwowaniu na plantacji.

Na plantacjach buraka widoczne są także uszkodzenia spowodowane przez pchełki, które wygryzają otwory w liściach. Efektów ich działalności należy szukać najlepiej od brzegów pola. Do zwalczania pchełki w buraku mamy do dyspozycji 3 substancje czynne, tj. beta-cyflutrynę, deltametrynę i teflutrynę. Kiedyś dostępne były także s.cz. z grupy fosforoorganicznych czy neonikotynoidów. Przy stosowaniu pyretroidów trzeba uważać na temperatury – nie powinny one przekraczać 20°C. Pojawiła się także śmietka na buraku – rośliny mogą uszkadzać 2 gatunki: występująca częściej – śmietka burakowa i śmietka ćwiklanka. Szkodliwe są larwy, które wygryzają miękisz liści bez skórki. Próg szkodliwości w fazie 2 liści właściwych buraka wynosi 4 jaja lub miny (wygryzienia liści) na roślinę. Zwalczamy muchówki przed złożeniem jaj, albo larwy, zanim wgryzą się do liści. Można wykorzystać do tego pyretroidy.