Aktualności

Uwaga! W rzepaku aktywne są chowacze

Już nie tylko na południu kraju, ale także w Wielkopolsce czy w woj. kujawsko-pomorskim odławiane są w żółtych naczyniach chowacze łodygowe: chowacz brukwiaczek oraz chowacz czterozębny. Pobudziły je do aktywności coraz wyższe temperatury powietrza w ciągu dnia i ustępujące przymrozki nocne. Chowacze łodygowe należy zwalczać, zanim samice złożą jaja, najlepiej w czasie największych ich nalotów, po przekroczeniu progów szkodliwości, które wynoszą dla: chowacza brukwiaczka to 10 chrząszczy w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni lub 2 do 4 chrząszczy na 25 roślinach, a dla chowacza czterozębnego – 20 chrząszczy w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni lub 6 chrząszczy na 25 roślinach. Do zwalczania tych szkodników mamy do dyspozycji 13 substancji czynnych, przy czym aż 9 z nich należy do grupy pyretroidów. Do wyboru mamy w tym sezonie jeszcze fosmet ( z grupy związków fosforoorganicznych) oraz indoksakarb (oksadiazyny). Niestety obie substancje zostały wycofane i wkrótce znikną z rynku. Do zwalczania chowacza przeznaczone są także preparaty oparte na acetamiprydzie oraz będące mieszaniną acetamiprydu i lamda-cyhalotryną.