Aktualności

W końcu ruszą siewy kukurydzy

Nareszcie w prognozach pogody znajdziemy optymistyczne informacje o spodziewanym ociepleniu, a tym samym w końcu pojawi się okno pogodowe na siew kukurydzy. Choć są też rolnicy, którzy zrobili to wyjątkowo wcześnie (między innymi rejon Dolnego Śląska), wykorzystując wysokie temperatury  w pierwszej dekadzie kwietnia. W tym roku sytuacja pod tym względem wilgotności gleby jest zdecydowanie lepsza niż w poprzednich latach, bo zazwyczaj okres siewu kukurydzy zbiegał się ze brakiem wody w glebie, a niekiedy wręcz z suszą. Nie powinno to jednak zwalniać z oszczędzania wody podczas jej uprawy i przygotowania stanowiska do siewu, np. przez zastosowanie brony lub włóki, aby przerwać parowanie wody. W tym sezonie zdecydowanie większym problemem jest chłodna wiosna – niska średnia suma temperatur dobowych, z przymrozkami w tle.

Wyznaczając termin siewu kukurydzy warto kierować się optymalną temperaturą gleby, która zależy od typu odmiany. Dla odmian typu flint na głębokości siewu powinno to być nie mniej niż 6–8 st. C, ale już odmiany typu dent mają większe wymagania termiczne i potrzebują gleby ogrzanej do 8–10, a najlepiej 12 st. C. Dzięki temu zarówno odmiany jednego, jak i drugiego typu, równomiernie i szybko będą wschodzić.

Rozchwiana i zmienna pogoda, chłody, przymrozki i ewentualne susza, która mimo wszystko jest w naszych warunkach zjawiskiem powtarzającym się, są zawsze warunkami stresowymi dla wschodzących, młodych roślin. Dlatego bardzo istotne jest odpowiednie zaopatrzenie kukurydzy nie tylko w azot, potas i fosfor, ale także w mikroelementy. Rozwiązaniem idealnie skrojonym do potrzeb kukurydzy jest nawóz dolistny ADOB® Mikro Kukurydza, który wspomaga rozwój jej systemu korzeniowego oraz wzmacnia tolerancję roślin na okresowe niedobory wody i suszę. Nawóz zwiększa pobieranie azotu z gleby, liczbę ziarniaków w kolbie oraz masę tysiąca ziaren (MTZ), co bezpośrednio przekłada się na wyższy plon kukurydzy. Nawóz zawiera azot (N), fosfor (P), magnez (Mg), siarkę (S), a także duże ilości cynku (Zn) oraz boru (B), czyli mikroelementów szczególnie istotnych dla prawidłowego rozwoju i wysokiego plonowania kukurydzy. Zawiera także inne mikroelementy, takie jak: mangan (Mn), miedź (Cu), molibden (Mo) i żelazo (Fe). Mikroelementy w nawozie (poza borem i molibdenem) są schelatowane przez EDTA, dzięki czemu są łatwo i szybko dostępne dla roślin.