Aktualności

Kategoria: Marchew Warzywnicze

W marchwi ostrożnie z azotem na starcie

Pogoda wymusza na producentach warzyw wykorzystanie każdego okienka pogodowego na przygotowanie gleby i założenie plantacji wczesnych warzyw korzeniowych. W wielu rejonach temperatura, ale i wilgotność gleby nie są zadowalające. Terminy agrotechniczne „uciekają”. Dobrej jakości korzeni można oczekiwać na polu, gdzie wykonana była orka na pełną głębokość, czyli 25-30 cm. Warto pamiętać, że gleba zbyt ciężka czy zaskorupiająca się, to czynniki, które mogą powodować rozwidlanie się korzeni. Ponadto aktualnie, zwłaszcza w rejonach, gdzie jest bardzo duża wilgotność gleby warto podczas formowania redlin zwrócić uwagę na ich „zbicie” – nadmierne zagęszczenie redlin utrudni rozwój korzeni a niedostateczne – może sprawić rozmycie redlin podczas opadów deszczu czy nawadniania. Dobrym momentem na zastosowanie nawozów startowych jest czas przed formowaniem redlin, ponieważ agregat formujący dobrze wymiesza je z gleba. W przypadku marchwi, której areał jest największy z warzyw korzeniowych, ale także pozostałych gatunków nawożenie powinno być dostosowane do zasobności gleby. Marchew średnio lubi azot (ze względu na gromadzenie azotanów). Ma niskie wymagania pokarmowe w odniesieniu do fosforu i magnezu, ale wysokie w stosunku do potasu. Pamiętajcie o tym!