Aktualności

Kategoria: ADOB ogólne

Wapno na łąki

Dopóki gleba nie jest zamarznięta lub pokryta warstwą śniegu (bądź nie ma na nich zastoisk wodnych) możemy wykonać wapnowanie na użytkach zielonych. Na łąkach czy pastwiskach położonych na glebach mineralnych postępujemy podobnie jak w przypadku pól uprawnych. Dawki CaO (t/ha) na takich glebach (przy zawartości próchnicy poniżej 1,25% C) w zależności od pH wynoszą: pH<4,5: 1 t/ha CaO; pH 4,6-5,0: 0,5 CaO t/ha; pH 5,1-5,5: 0,25 t/ha CaO.

Nieco inaczej na użytkach zielonych położonych na glebach organicznych, które z natury są kwaśne (pH 4,5–5,5), dlatego wymagają wapnowania dopiero przy pH poniżej 4,5. Im gleba jest bardziej organiczna (zawartość Corg powyżej 10%), tym rzadziej powinno się ją wapnować, aby nie przyspieszać rozkładu substancji organicznej lub nie spowodować unieruchomienia fosforu w glebie. Dawki CaO (t/ha) na glebach organicznych (przy zawartości próchnicy: 5,1–10% C) w zależności od pH wynoszą: pH<4,5: 3 t/ha CaO; pH 4,6-5,0: 2,5 CaO t/ha.

Na stanowiskach torfowych, wilgotnych często jest problem z sitami, turzycami i jaskrami. Podobnie jak na glebach mineralnych są to gatunki chwastów tolerujących niskie pH. Wapnowanie poprawia rozwój traw i w konsekwencji zagłusza także rozwój tych chwastów.

Zazwyczaj łąki i pastwiska nie są położone na ciężkich glebach gliniastych, dlatego nie stosuje się tam zwykle form tlenkowych wapna (ich zastosowanie jest możliwe np. przed założeniem użytku zielonego). Dlatego praktycznie zawsze skupiamy się na wapnie węglanowym. Przy jego wyborze powinniśmy kierować się reaktywnością i szybkością rozpuszczania. Najlepsze pod tym względem są kredy. Interesujące są także pyliste wapna węglanowe – bardzo drobno zmielone. Na rynku pojawia się coraz więcej wapna węglanowego granulowanego, produkowanego ze skały wapiennej. Jeżeli przed procesem granulacji zostało drobno zmielone, to także jest to dobry produkt na użytki zielone.

Najbardziej wrażliwe na niskie pH gleby są rośliny bobowate, szczególnie lucerna i nieco mniej koniczyna czerwona. Warunkiem powodzenia ich uprawy zarówno w siewie czystym, jak i w mieszankach z trawami jest wapnowanie pola jeszcze jesienią, przed planowanymi na wiosnę siewami. Umożliwi to nie tylko intensywniejsze mieszanie gleby z wapnem, ale także dzięki opadom zimowym i topnieniu śniegu lepsze odkwaszenie stanowiska.

Lucerna jest wrażliwa na niskie pH