Aktualności

Kategoria: ADOB ogólne Rzepak

Ważna rzecz – badania glebowe

Na całkowite zakończenie żniw musimy jeszcze chwilę poczekać. Głównie rejony południowe, gdzie notowano liczne i obfite opady jeszcze walczą ze zbiorami. Tymczasem siać należy już rzepak, gdyż optymalne terminy siewu szybko uciekają. Spiętrzenie prac jest duże a presja wysoka. Nie należy jednak odkładać na „później” pobrania prób glebowych, a następnie wysłania ich do analizy. Okres pożniwny to najlepszy moment na wykonanie tego zadania. Wyniki uzyskane teraz są najbardziej reprezentatywne, gdyż od zastosowania ostatnich nawozów minęło relatywnie dużo czasu, a z drugiej strony rośliny „wyciągnęły” z gleby odpowiednią pulę składników pokarmowych. Obligatoryjnie należy wykonać podstawowych pakiet czyli oznaczyć pH, potrzeby wapnowania, oraz zasobność gleby w potas (K), fosfor (P) oraz magnez (Mg). Koszt takiego badania w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej to około 13-14 zł za próbkę. Wyniki powinny wskazać, które stanowiska potrzebują wzmożonego nawożenia w celu podniesienia poziomu zasobności. Wyniki mówiące o niskich wartościach tych makropierwiastków pozwolą nie tylko zaplanować sposoby poprawienia tej sytuacji w zmianowaniu. Wskażą również, na których stanowiskach szczególnie powinniśmy wdrożyć uzupełniające nawożenie dolistne w czasie wegetacji. Oprócz podstawowych badań warto również oznaczyć poziom węgla organicznego, na podstawie którego możemy wyliczyć poziom cennej próchnicy. Dobrą praktyką jest również analiza pod kątem oznaczenia poziomu zasobności gleby w mikroelementy. Na ich podstawie możemy z precyzją i świadomie zaplanować nawożenie tymi pierwiastkami, unikając tym samym ograniczenia plonowania upraw w przypadku wystąpienia ich niedoborów