Aktualności

Wegetacja i choroby w pełni

Na polach wszystko się zazieleniło. Wegetacja praktycznie cały czas trwa. Zboża wykształcają kolejne liście, a rzepaki są silnie uwodnione – widać także pąki kwiatowe, a nawet w cieplejszych regionach kraju zaczęła się faza strzelania w pęd! Niestety, pogoda sprzyja także rozwojowi chorób – na zbożach widać cały czas nowe infekcje mączniakiem prawdziwym, oprócz tego także rdzą, septoriozą liści pszenicy, ale także rozwijają się choroby podstawy źdźbła, m.in. łamliwość źdźbła zbóż, a na jęczmieniu plamistość siatkowa. Z kolei na rzepaku widać porażenie suchą zgnilizną kapustnych. Jeśli nadal będzie tak ciepło, presja chorób będzie ciągle wysoka. Warto już teraz pilnie kontrolować plantacje.