Aktualności

Kategoria: ADOB ogólne

Zabezpiecz chemię przed mrozami

Idzie prawdziwa zima i temperatury mają wskazywać na poważne mrozy, a ujemne temperatury mają się utrzymywać także w dzień. Oznacza to, że należy zabezpieczyć środki ochrony roślin, nawozy płynne ale i stałe przed działanie niskich temperatur oraz ewentualnej wilgoci. Zdecydowana większość płynnych preparatów powinna być przechowywana w temperaturze nie niższej niż 0°C. Dlatego przy silnych mrozach często standardowe pomieszczenie wybrane w gospodarstwie do przechowywania tego typu produktów może nie zdać egzaminu. Jeśli na czas mrozów nie przeniesiemy tych środków istnieje duże ryzyko, że w przechowywanym preparacie dojdzie do zmian chemicznych, niekorzystnie wpływających na późniejszą ich skuteczność. Po odmrożeniu takiego środka może dojść do pojawienia się osadów, czy rozwarstwień cieczy. Ciecz może także skrystalizować. W przypadku środków ochrony roślin może nawet dojść do dezaktywacji substancji czynnej, a w skrajnych przepadkach taki produkt w przyszłości może nawet stać się fitotoksyczny dla roślin. Zabezpieczając środki ochrony ale i nawozy szczególnie te, które wcześniej otworzono, warto sprawdzić ich szczelność, czy dobrze są zakręcone. Absolutnie nie wolno ich przelewać w inne, zastępcze opakowania. Pamięć jest ulotna i istnieje duże ryzyko niewłaściwego ich użycia ich w przyszłości.

Robiąc takie porządki, należy także zwrócić uwagę na preparaty w postaci sypkiej, takie jak proszki czy granulaty. Produkty takie mają tendencję do pochłaniania wilgoci i szczególnie jeśli są już otwarte należy szczelnie je domknąć. Należy je przechowywać w suchym pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła. Dobrym rozwiązaniem jest ustawienie ich np. paletach aby nie miały kontaktu z łatwo przyjmującą wilgoć podłożem.