Aktualności

Zarazowa pogoda

Umiarkowanie ciepło i przekropna pogoda to warunki, które sprzyjają rozwojowi chorób na plantacji ziemniaków. Najważniejszą nadal pozostaje zaraza ziemniaka, aczkolwiek coraz większego znaczenia nabiera także alternarioza. Większość plantatorów wykonała już pierwsze zabiegi profilaktyczne przeciwko zarazie, których celem jest ograniczenie materiału infekcyjnego i niedopuszczenie do infekcji. Do ich przeprowadzenia zalecane są substancje o działaniu powierzchniowym, jak np. cyjazofamid, ambisulbrom, fluazynam. Jeśli ryzyko infekcji jest większe warto zastosować substancje o działaniu leczniczym, a w środkowym okresie sezonu wegetacyjnego (od wiązania pąków kwiatowych do końca kwitnienia) ze względu na duże ryzyko infekcji należy wybierać fungicydy o działaniu translaminarnym, układowym (np. mandipropamid, propamokarb + cymoksanil, propamokarb + fluopikolid, oksatiapiprolina). Ostatni etap ochrony przeciwko zarazie ma na celu zabezpieczenie zawiązujących się bulw przed chorobą i wybieramy fungicydy o dowolnym rodzaju działania, ale z naciskiem na te, które eliminują zarodniki sprawcy (np. cyjazofamid, amisulbrom, mandipropamid, ametoktradyna, fluopikolid). Niestety, w tym sezonie po raz ostatni można stosować mankozeb, ponieważ do 4.07.2021 r. państwa członkowskie UE muszą wycofać zezwolenia na środki zawierające tę s.cz., a termin zużycia zapasów upływa 4.01.2022 r. Mankozeb to znana i ceniona s.cz. o działaniu powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego, która jest składnikiem ponad 50 fungicydów (solo lub w mieszaninach) zarejestrowanych na krajowym rynku do ochrony ziemniaka.