Aktualności

Zbliża się czas siewu zbóż jarych

Choć w wielu miejscach gleba jest silnie nasiąknięta jeszcze wodą to jak tylko pojawią się dogodne warunki dla siewu zbóż warto do nich przystąpić. Zboża jare mają krótszy okres wegetacji niż formy ozime i duże zapotrzebowanie na wodę. Formy te zatem należy siać najwcześniej jak to możliwe, aby mogły one wykorzystać jak największy zapas wody pozimowej. Ma to istotne znaczenie dla uzyskania wysokich plonów ziarna. Opóźniony siew w obliczu coraz dłuższego dnia i wyższej temperatury prowadzi do skrócenia okresu wegetacyjnego. Pod wpływem tych czynników rośliny szybciej przechodzą przez poszczególne fazy rozwojowe i gdy dodatkowo pojawi się czynnik stresowy w postaci niedoboru wody, skutkuje to słabszym poziomem rozkrzewiania, mniejszą liczną kłosów w łanie oraz mniejszą liczbą kłosków w kłosie. W następstwie doprowadza to do wcześniejszego dojrzewania i w konsekwencji niższego plonowania. W zależności od gatunku zboża jare powinno siać się w terminie pomiędzy 15 marca a 10 kwietnia. Im bardziej na wschód, tym bardziej termin siewu będzie przesuwał się do pierwszej dekady kwietnia. Na pierwszy ogień powinien iść owies. Ma duże wymagania wodne oraz niższe temperaturowe. Część rolników z racji wyjątkowo ciepłej zimy decydowała się na siew odmian przewódkowych. Wysiewali je w nietypowych dla siewów terminach – w styczniu lub w lutym. Czas pokaże czy były to dobre decyzje. A Wy siejecie zboża jare? Kiedy przystąpić chcecie do ich wysiewu?