Aktualności

Zboża czekają na azot

Najnowsze mapy zamieszczone na stronach Instytutu Meteorologii wskazują, że pod koniec lutego kryterium temperaturowe umożliwiające stosowanie azotu w oziminach osiągnęło większość powiatów w woj. lubuskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, a częściowo w małopolskim, podkarpackim, wielkopolskim (głównie na południu regionu) oraz kilka powiatów w woj. zachodniopomorskim i pomorskim. Na wcześnie wysianych zbożach, co głównie dotyczy jęczmienia, na niektórych plantacjach można zaobserwować żółknące rośliny. Zazwyczaj takie łany są mocno rozwinięte, rośliny są w fazie pełni krzewienia i wykształciły kilka silnych rozkrzewień (6–7). Aby zdiagnozować, dlaczego rośliny żółkną trzeba dobrze przeanalizować historię pola. Z jednej strony może to być naturalny proces fizjologiczny i reakcja roślin na zmieniające się warunki, ale tak naprawdę przyczyn może też być kilka, jak choćby: niedobór makro- lub mikroskładników (azotu, magnezu lub manganu), nadmiernie zagęszczona gleba, niedobór tlenu w glebie, porażenie przez choroby (np. mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa na jęczmieniu) czy też uszkodzenia po herbicydach zastosowanych jesienią – mogły się pojawić, jeśli przed lub po zabiegu odchwaszczania wystąpiły przymrozki. Innymi powodami może być także m.in. nieoptymalne rozdrobnienie i wymieszanie resztek pożniwnych z glebą, zbyt niskie pH gleby, żerowanie szkodników glebowych (np. drutowce, rolnice, ploniarka zbożówka, łokaś garbatek) lub podeszwa płużna. Na tym etapie bardzo istotna jest dokładna lustracja pola i analiza jego historii, a przede wszystkim, jak najszybsze zastosowanie azotu, pamiętając o uzupełnieniu siarki, magnezu oraz mikroskładników (najlepiej w formie szybko przyswajalnych nawozów dolistnych). Idealnym rozwiązaniem jest specjalistyczny wieloskładnikowy nawóz dolistny ADOB® Mikro Zboże, którego skład został precyzyjnie opracowany i dostosowany do potrzeb pokarmowych zbóż. Nawóz zawiera azot (N), potas (K), siarkę (S) oraz duże ilości mikroelementów szczególnie istotnych dla prawidłowego rozwoju i wysokiego plonowania zbóż, czyli cynk (Zn), miedź (Cu), mangan (Mn), molibden (Mo) i żelazo (Fe). Mikroelementy w nawozie (poza molibdenem) są schelatowane przez EDTA, dzięki czemu są łatwo i szybko dostępne dla roślin.