Aktualności

Kategoria: Rolnicze Zboża

Zboża czekają na skracanie!

Ze względu na chłodną wiosnę, poprzeplataną przymrozkami, nie wszyscy zdążyli jeszcze wykonać zabieg regulacji zbóż, czyli tzw. skracanie. Generalnie zboża wysiane w optymalnym terminie wykształciły kilka mocnych rozkrzewień, dlatego też nie potrzebowały wczesnego zabiegu dokrzewiającego. Dla nich decydujący będzie zabieg regulacji wykonany na początku strzelania w źdźbło, tj. w fazach BBCH 30–31 (początek strzelania w źdźbło–stadium pierwszego kolanka). Zabieg ten wykonujemy, gdy na głównym źdźble kolanko wyczuwalne jest około 1 cm nad węzłem krzewienia (faza pierwszego kolanka). Chodzi o skrócenie dolnych międzywęźli oraz usztywnienie źdźbła u podstawy. W tym terminie możemy zastosować kilka substancji czynnych dostępnych solo lub w mieszaninach, są to m.in.: CCC, chlorek mepikwatu, proheksadion wapnia, trineksapak etylu. Wszystkie te substancje należą do grupy inhibitorów syntezy giberelin. Strategię regulacji łanu zbóż należy dopasować indywidualnie do każdego pola i jego potencjału, terminu siewu, stopnia rozwoju roślin, podatności odmiany na wyleganie oraz ilości zastosowanego azotu. Ważne jest, aby zwracać uwagę na przymrozki i zabieg przeprowadzić przynajmniej ok. 2 dni po ich wystąpieniu, aby dać czas roślinom na regenerację po ich wystąpieniu.