Aktualności

Zimą przechowuj mądrze śor oraz nawozy

Czas zimowy to okres, kiedy często temperatura spada poniżej  0°C. Takie warunki mogą stać się niebezpieczne dla przechowywanych środków ochrony roślin oraz nawozów. Część z nich jest bowiem w formie płynnej, a więc istnieje ryzyko, że ulegną przemrożeniu. Warto się zastanowić czy miejsce, w którym znajdują się takie produkty spełnia warunki dobrego przechowywania. Zwrócić uwagę należy nie tylko na minimalną temperaturą, ale także na wilgotność powietrza. Zbyt duża może powodować zmiany we właściwościach fizycznych zwłaszcza produktów będących w stanie sypkim lub granulowanym. Dlatego należy sprawdzić czy wszystkie produkty przechowywane są w oryginalnych opakowaniach i szczelnie zamknięte. Najlepiej ustawiać je tak, aby nie miały kontaktu z zimną i wilgotną powierzchnią. Nawozy w dużych gabarytach ustawić należy np. na drewnianych paletach. Środki ochrony roślin natomiast przechowywane muszą być zawsze w dobrze oznaczonym miejscu zamykanym na klucz, z dala od dostępu osób niepożądanych oraz produktów żywnościowych i pasz. Jeśli zatem musimy z racji niskich temperatur przenieść je w inne miejsce, pamiętajmy wówczas o tych zasadach. Dokumentem regulującym sposób przechowywania ŚOR jest rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 roku.