Aktualności

Kategoria: ADOB ogólne Rolnicze

Zmienne warunki zimowania mogą zaszkodzić oziminom

Choć zima jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa, to pojawiło się już kilka obaw o stan o kondycję ozimin. Zmienne warunki jakie panują tej zimy, czyli naprzemienne dodatnie temperatury oraz mrozy mogą negatywnie wpłynąć na zimujące rośliny. Najgorzej jest tam, gdzie zanotowano skąpe opady śniegu w czasie największych spadków temperatur. W pierwszej kolejności do uszkodzeń może dojść na plantacjach mniej zimotrwałych gatunków takich jak: groch ozimy, owies ozimy a ale także uszkodzeniu może ulec jęczmień ozimy, który ze zbóż ma na mniejszy stopień mrozoodporności. Pozostałe zboża są raczej bezpiecznie, choć z pewnością szczególnie pszenica ozima, która została zasiana z opóźnieniem i zimuje w okolicy fazy 3. liścia może potrzebować regeneracyjnego wsparcia. Jeśli chodzi o rzepak, to choć wizualnie trzyma się on dobrze, nie oznacza to, że jego kondycja jest idealna. Już jesienią rośliny wykazywały skutki niedoborów składników pokarmowych. Jego liście przebarwiały się na żółto i fioletowo, co wskazywało na deficyt podstawowych makroskładników, w tym głównie azotu. Wynikało to głównie z tego powodu, że rośliny w okresie jesiennym nadmiernie się rozwinęły, a duża biomasa akumuluje duże ilości składników pokarmowych, których wolne zasoby mogły zostać tymczasowo wyczerpane. Wczesną wiosną proces mineralizacji, ze względu na niskie jeszcze temperatury nie będzie efektywnie zachodził. Dlatego rzepak może potrzebować szybko wsparcia w postaci łatwo dostępnych w roztworze glebowym składników pokarmowych. Tym bardziej to może okazać się ważne, jeśli po zimie dojdzie do uszkodzeń roślin w postaci np. utraty liści rozetowych. Jeśli uszkodzenia będą bardziej rozległe zajdzie potrzeba wnikliwej oceny uszkodzeń i w przypadku przeżycia roślin, będzie potrzeba, aby rzepak pobudzić do regeneracji. Najszybciej uzyskać to można poprzez efektywne nawożenie azotowe nawozami doglebowymi o dużym udziale w składzie szybko działającej formy azotanowej. Aby nawozy azotowe mogły sprawnie działać, roślina musi być także dobrze odżywiona składnikami, które mają wpływ na efektywność działania tego makroskładnika. Dlatego powoli należy już szukać okna pogodowego do aplikacji siarki i magnezu, które wspomagają gospodarkę azotową. Jak rzepak wyraźnie wznowi wegetację i odtworzy rozetę, dużego znaczenia odegra aplikacja dolistna, szczególnie mikroelementami. Jest ona niezbędna do tego, aby efektywność zastosowanych nawozów doglebowych utrzymana była na wysokim poziomie.