ADOB 2.0 N30

Charakterystyka

ADOB® 2.0 N30 to wieloskładnikowy, płynny nawóz dolistny przeznaczony do nawożenia dolistnego pszenicy ozimej i rzepaku ozimego jako alternatywa stosowania lub ograniczenia stosowania III dawki azotu doglebowego. Nawóz charakteryzuje się dużą zawartością azotu (N), ma w składzie także magnez (Mg) oraz mikroelementy: miedź (Cu), mangan (Mn) i cynk (Zn). Zawarty w nawozie azot (N) występuje w trzech formach: azotanowej, amonowej i amidowej, dzięki czemu jest łatwo i efektywnie pobierany przez rośliny. Mikroelementy w nawozie są schelatowane nowoczesnym, biodegradowalnym czynnikiem IDHA zwiększającym ich dostępność dla roślin. Innowacyjna technologia 2.0 poprawia przyswajalność składników pokarmowych przez liście roślin i zwiększa skuteczność działania nawozu.

ADOB® 2.0 N30 rekomendowany jest do stosowania w nowej technologii nawożenia ozimin, gdzie III dawka azotu doglebowego zostaje zastąpiona niższą dawką azotu w aplikacji dolistnej. Taka technologia nawożenia pozwala na obniżenie finalnej dawki azotu wprowadzanej do środowiska glebowego, zmniejszenie stopnia przenikania azotanów w głąb profilu glebowego i w konsekwencji do wód gruntowych oraz na ograniczenie strat azotu w postaci amoniaku ulatniającego się do atmosfery. Ponadto możliwość dostarczenia III dawki azotu przez liść zwiększa elastyczność stosowania nawożenia azotem, uniezależnia nawożenie od niekorzystnych warunków pogodowych i zwiększa wykorzystanie azotu przez rośliny.

Wyniki uzyskane w doświadczeniach poletkowych przeprowadzonych w kilku lokalizacjach potwierdziły, że zastąpienie III doglebowej dawki azotu aplikacją dolistną ADOB® 2.0 N30 wg proponowanego przez ADOB® programu nawożenia, pozwoliło na zmniejszenie całościowej ilości stosowanego azotu w uprawie, utrzymanie lub zwiększenie plonu ziarna oraz zachowanie jego parametrów jakościowych.

ADOB 2.0 N30
DOSTĘPNOŚĆ: POLSKA
Opakowania: 20, 1000 l

Cechy

ikony

azot + mikroelementy

ikony

schelatowany IDHA

ikony

mikroelementy schelatowane w 100%

ikony

biodegradacja

ikony

technologia 2.0

III dawka azotu dolistnie

obniżenie całkowitej dawki azotu w nawożeniu

nawóz CE

Do pobrania

Przesuń na boki, aby zobaczyć całość

gesture_009-swipe-finger-hand-arrow-left-right-touch Created with Sketch.
Składniki
pokarmowe
SymbolZawartość
[% wagowe]
Zawartość
[% objętościowe]
Zawartość
[g/l]
Forma
Azot całkowityN2430,2302
- azot azotanowyN-NO367,676
- azot amonowyN-NH467,676
- azot mocznikowyN-NH21215150
Tlenek magnezuMgO0,400,55rozpuszczalny w wodzie
MiedźCu0,040,050,5schelatowany przez IDHA
ManganMn0,080,11schelatowany przez IDHA
CynkZn0,050,060,6schelatowany przez IDHA

Przesuń na boki, aby zobaczyć całość

gesture_009-swipe-finger-hand-arrow-left-right-touch Created with Sketch.
UprawaIlość aplikacji w sezonieTermin stosowaniaFaza BBCHDawka
w aplikacji
[l/ha]
Ilość cieczy
użytkowej
[l/ha]
Uprawy rolnicze
Pszenica ozima2do liścia flagowego38-3915200-300
kłoszenie do kwitnienia51-6915
Rzepak ozimy3widoczne 4-5 międzywęźla33-3810-15200-300
zielony pąk51-5310-15
zielona łuszczyna71-7925