Programy nawożenia

Nawożenie upraw rolniczych, sadowniczych i warzywniczych

Zobacz program nawożenia ADOB® – wybierz grupę upraw, uprawę i technologię nawożenia

Kalkulator nawozowy

Sprawdź, ile składników pokarmowych dostarczysz roślinom stosując nawozy ADOB®

Nawóz
Ilość dostarczonych składników pokarmowych (g/ha)
Liczba zabiegów w sezonie
Jednorazowa dawka w zabiegu (l/kg/ha)
Suma dostarczonych składników pokarmowych (g/ha)
Nawóz
Liczba zabiegów w sezonie
Jednorazowa dawka w zabiegu (l/kg/ha)
Nawóz
Liczba zabiegów w sezonie
Jednorazowa dawka w zabiegu (l/kg/ha)