Kontroluj suchą zgniliznę w rzepaku

Wprawdzie do niedawna obserwowaliśmy spadki temperatur dobowych, a nawet przymrozki jednak, tak gdzie rzepak wysiano w optymalnym terminie i równomiernie wschodził, rośliny rozwijają się prawidłowo z rozetą ok. 8–10 liści.

Zobacz więcej >

Ziarno kukurydzy dosuszać, czy sprzedawać mokre?

W zależności od regionu a w rezultacie i od ilości i rozkładu opadów w czasie wegetacji stan plantacji kukurydzy na ziarno bywa różny. Tam gdzie opadów było najmniej kukurydza jest już intensywnie zbierana. Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w regionach z duża ilością opadów.

Zobacz więcej >

ADOB na Dniu Kapusty koło Kalisza

Na początku października byliśmy, jako firma ADOB współorganizatorem Dnia Kapusty w gospodarstwie ogrodniczym Artura Matuszaka w Wielkopolsce. Cena tego warzywa dla przetwórstwa nie jest zadowalająca, ale na polu produkcyjnym prezentowano kapusty z segmentu do przechowywania, co spotkało się ze znacznym zainteresowaniem producentów.

Zobacz więcej >

Nowoczesne technologie w uprawach sadowniczych

Jak wynika z najnowszych informacji Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podpisały w resorcie rolnictwa list intencyjny w sprawie wykorzystania dronów w rolnictwie.

Zobacz więcej >

Jesienne szkodniki rzepaku nadal aktywne

Na plantacjach rzepaku ozimego nadal licznie występują szkodniki. Niektórzy producenci rolni zmuszeni byli wykonać dotychczas nawet 3-4 aplikacje insektycydem. Na początku wegetacji rzepaku utrapieniem były ślimaki oraz pchełki. Lokalnie bardzo intensywnie nalatywała śmietka kapuściana.

Zobacz więcej >

Jesienne odchwaszczanie zbóż

Trwają siewy zbóż.  Pogoda w ostatnich dniach sprzyja w większości regionów kraju – jest stosunkowo ciepło i bezdeszczowo. Widać to m.in. po szybkich wschodach roślin. W sianych w optymalnym terminie właśnie teraz nie należy rezygnować z odchwaszczania – zeszły rok pokazał, że rezygnacja z jesiennego zabiegu kończy się silnym zachwaszczeniem plantacji.

Zobacz więcej >