Czas na dokarmianie i odchwaszczanie kukurydzy

Ciepła i niestety bardzo sucha druga dekada maja spowolniła także rozwój kukurydzy. Plantacje z wczesnych siewów, tj. z drugiej i trzeciej dekady kwietnia, wschodziły w bardzo suchych warunkach, dlatego nie wszędzie wschody są wyrównane. Na szczęście ostatnie opady, które w zależności od regionu kraju, wyniosły od kilku do kilkudziesięciu mm wody, znacznie przyspieszą rozwój roślin. W większości regionów kraju rośliny osiągnęły fazę 4–6 liści, czyli jest to idealny moment na zastosowanie nawożenia dolistnego i dostarczenie jej mikroelementów, spośród których najważniejsze dla kukurydzy są cynk oraz bor. Silny niedobór cynku może wręcz spowodować zahamowanie wzrostu roślin.

Zobacz więcej >

Burak potrzebuję dużo boru

Burak cukrowy w zależności od regionu, terminu siewu czy ilości i rozkładu opadów jest w zróżnicowanej fazie rozwojowej. Największy udział plantacji jest w fazach od 4 do 8. Liścia. Oznacza to, że czas najwyższy na dokarmienie roślin borem – mikroelementem bardzo ważnym dla prawidłowego rozwoju tego gatunku. Dla wyprodukowania 10 ton korzeni wraz z odpowiednim plonem liści burak cukrowy potrzebuje 70 g boru. Niedobór tego składnika w buraku powoduje zgorzel liści sercowych, a w późniejszych okresach doprowadza do powstania rozległych dziur borowych w korzeniach, które są wrotami dla chorób grzybowych i bakteryjnych.

Zobacz więcej >

Tydzień pod znakiem przymrozków

20. tydzień roku 2022 wielu producentów warzyw zapamięta, jako ten w którym przyszli spóźnieni „Zimni Ogrodnicy – Pankracy, Serwacy, Bonifacy” oraz „Zimna Zośka”. 18 i 19 maja znaczna część naszego kraju w tabelach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB oznaczona została kolorem czerwonym, czyli dzień przymrozkowy. Warto wiedzieć – m.in. dla potrzeb ubezpieczeń, że przymrozek to: 1) spadek temperatury powietrza poniżej punktu zamarzania wody w okresie wegetacji roślin, 2) spadek temperatury powietrza poniżej 0°C w okresie powszechnego występowania dodatniej temperatury średniej dobowej, 3) spadek temperatury minimalnej powietrza poniżej 0°C podczas dobowej dodatniej temperatury maksymalnej. 

Zobacz więcej >

Zbiór pierwszego pokosu z suszą w tle

Niedobór wody i jej pogłębiający się deficyt, tak naprawdę trwający od marca, odciska swoje piętno nie tylko na polach uprawnych, ale także na użytkach zielonych. Susza i wysokie temperatury, sprawiały, że roślinność łąkowa broniąc się przed stresem, szybciej zaczęła przechodzić z fazy wegetatywnej w generatywną. Po trawach widać to w postaci szybszego kłoszenia i wyrzucania kwiatostanów.

Zobacz więcej >

Drugie uderzenie suszy

Ledwo marcowa susza pokrzyżowała plany, a przed nami widmo kolejnej suszy. W mniejszy lub większym stopniu brak opadów, któremu od początku maja towarzyszy bardzo ciepła pogoda, dotyka praktycznie cały kraj. Najbardziej ucierpiały zwłaszcza regiony na zachodzie i w centrum kraju, a szczególnie woj. wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie, lubuskie, mazowieckie. W niektórych regionach w kwietniu spadło zaledwie kilka mm deszczu!

Zobacz więcej >

Śmietka kapuściana na polach warzyw

Niestety, ale producenci warzyw już muszą się mierzyć ze szkodnikami. W wielu rejonach kraju śmietka wyrządza szkody. Przypomnimy, że śmietka kapuściana to mucha. Jej larwy należą do jednych z najgroźniejszych szkodników. Wysokie temperatury na początku maja uaktywniły dorosłe osobniki i aktualnie na bardzo wielu plantacjach kapusty, kalafiora czy brokułu samice złożyły jaja. Muchówka składa jaja tuż przy szyjce korzeniowej rośliny.

Zobacz więcej >