Cebula z dymki przyrasta w dobrym tempie

Tegoroczny początek sezonu cebulowego dla producentów uprawiających to warzywo z dymki jest bardzo korzystny. W rejonach, gdzie warunki glebowe umożliwiły wczesne założenie plantacji a niskie, ujemne  temperatury w kwietniu i w maju nie dały się we znaki roślinom są one w bardzo dobrej kondycji. Dla przykładu w Wielkopolsce czy na Kujawach na wielu polach mają już po 5 w pełni wykształconych liści i kolejny „w drodze”. Niebawem przystąpią do budowania główki.

Zobacz więcej >

Cebula zimująca przyspieszyła wegetację, potrzebuje  ochrony i składników pokarmowych

Tegoroczny sezon cebulowy jest całkowicie odmienny od tego jaki pamiętamy z roku ubiegłego. Rok 2023 był długo zimny a następnie brakowało wody w glebie. W 2024 mamy na razie dużo wody a ponadto temperatury wysokimi poziomami zaskakują nawet meteorologów. W konsekwencji tych warunków, cebula zimująca na wielu plantacjach wykazuje przyspieszony – o ok. 3 tygodnie w porównaniu z sezonem 2022/2023 – rozwój części nadziemnej.

Zobacz więcej >

Cebula zimująca potrzebuje azotu

Stan plantacji cebuli zimującej większość producentów ocenia dobrze bądź bardzo dobrze. Mrozy które wystąpiły na początku roku nie wpłynęły negatywnie na przezimowanie roślin; trzeba dodać, że w wielu rejonach pozytywnie na ich przetrwanie oddziaływała okrywa śnieżna. Więcej uszkodzeń, zimowe warunki atmosferyczne wyrządziły na polach z czerwoną cebulą zimującą. Tu mamy sygnały, że niektóre plantacje już są a kolejne mogą być zlikwidowane

Zobacz więcej >

Dobra jakość dobrze się przechowuje

W magazynach – przechowalniach, chłodniach jest jeszcze sporo cebuli. Największy udział w tej masie ma cebula w typie Rijnsburger. Mniejsze ilości są cebuli typu hiszpańskiego i amerykańskiego. Do tego najdłuższego przechowywania wybierane są odmiany w typie Rijnsburger, bowiem mają one silną suchą  łuskę, co predysponuje je do długotrwałego składowania.

Zobacz więcej >

Cebula bez tajemnic

Zapraszamy do udziału w szkoleniu “Cebula bez tajemnic”, które odbędzie się 10 stycznia od godz. 12:00  w Centrum Rekreacyjno-Hotelowym Bagatelka w Miłosławiu.

Zobacz więcej >

Znamy produkcję warzyw w 2023 r.

Główny Urząd Statystyczny podał wynikowy szacunek produkcji warzyw w 2023 r.. W najnowszym opracowaniu wskazuje, że łączną produkcję warzyw gruntowych (wczesnych i późnych) wyniosła ponad 3,8 mln t, tj. poziom niespełna 3% niższy w porównaniu z rokiem ubiegłym. Zbiory kapusty wg analityków wyniosły ok. 632 tys. t, czyli 2% mniej niż w 2022 r. Produkcję kalafiorów oszacowano na przeszło 128 tys. t, tj. o 3% mniej niż przed rokiem.

Zobacz więcej >