Zbiór pierwszego pokosu z suszą w tle

Niedobór wody i jej pogłębiający się deficyt, tak naprawdę trwający od marca, odciska swoje piętno nie tylko na polach uprawnych, ale także na użytkach zielonych. Susza i wysokie temperatury, sprawiały, że roślinność łąkowa broniąc się przed stresem, szybciej zaczęła przechodzić z fazy wegetatywnej w generatywną. Po trawach widać to w postaci szybszego kłoszenia i wyrzucania kwiatostanów.

Zobacz więcej >

Przymrozki chwilowo zatrzymały szkodniki i choroby

Pierwsza dekada marca upływa pod znakiem nocnych przymrozków sięgających do –7 st. C i dziennymi temperaturami w zakresie 4–10 st. C. Z jednej strony umożliwiło to wjechanie w pole i zastosowanie nawozów. Z drugiej natomaist nie aktywowały się jeszcze najwcześniejsze szkodniki, jak np. chowacz brukwiaczek w rzepaku. Na zbożach można jednak obserwować stare infekcje mączniakiem prawdziwym zbóż i traw, które będą później podstawą do infekcji wtórnych. W cieplejszych regionach kraju można także zaobserwować pojawienie się na niektórych plantacjach pojedynczych poduch rdzy żółtej, widoczne są także jesienne infekcje łamliwością źdźbła zbóż. Na starszych liściach jęczmienia z kolei widoczne są efekty jesiennego porażenia plamistością siatkową, niekiedy rynchosporiozą, a przede wszystkim mączniakiem prawdziwym.

Zobacz więcej >

Przygotuj łąki do wiosny – zadbaj o ich odżywienie

Zgodnie z przepisami nawozy naturalne można zastosować od 1. marca. Jeśli warunki pozwolą na wjazd na użytki zielone, należy jak najbardziej je podać, gdyż roślinność łąkowa bardzo dobrze wykorzystuje zawarte w nich składniki. Na wiosnę w grę wchodzi raczej zastosowanie gnojowicy czy gnojówki.

Zobacz więcej >

Azot od 1 marca

Przepis tzw. programu azotanowego zakładają, że wszystkie nawozy zawierające azot mogą być aplikowane na pola od 1 marca. Jednorazowo w 2020 r. wydano zgodę na wcześniejszy termin nawożenia i rolnicy mogli wyjechać z azotem już 15 lutego.

Zobacz więcej >

Mączniak już panoszy się na jęczmieniu

Ocieplenie w ostatnich dniach i towarzysząca temu wilgotna pogoda to idealne warunki dla rozwoju mączniaka prawdziwego zbóż i traw. Niestety, poduchy tego patogena pojawiły się już na najwcześniej sianym zbożu, czyli na jęczmieniu ozimym, a także na wcześnie wysianych plantacjach pszenżyta. Oprócz mączniaka na jęczmieniu pojawia się także rdza jęczmienia.

Zobacz więcej >