Aktualności

Brokuł sygnalizuje niedobór boru

We wczesnych nasadzeniach brokułu w polu już inicjują się róże. Ostatnie przymrozki oraz cały czas niskie temperatury w nocy znacznie opóźniają ten proces. Pozytywnym faktem są opady deszczu, które przyszły w tym newralgicznym dla roślin momencie. Aby uzyskać dobrej jakości róże brokułu dużą uwagę należy zwrócić na nawożenie. W rejonach, gdzie odnotowano duże opady deszczu – mieliśmy sygnały, że opady były na poziomie nawet 60mm – warto pomyśleć o azocie. Brokuł ma duże wymagania nawozowe, zawłaszcza jeżeli chodzi o azot. Tam, gdzie odnotowano znaczna ilość opadów deszczu można rośliny wzmocnić dolistnie np. ADOB® ProFit 18-18-18 + mikro OiW – naszym kompleksowym nawozem wieloskładnikowym o zrównoważonym składzie NPK z mikroelementami. Mając na uwadze fakt, że pogoda sprzyja rozwojowi niektórych chorób (np. mączniak rzekomy) oraz szkodników (np. mszyca, śmietka kapuściana) w uprawie warzyw kapustnych można połączyć zabieg ochrony roślin z ich dokarmianiem.

Bardzo ważny w produkcji brokułu jest bor. Aby uniknąć m.in. brązowienia paków lub całkowitej deformacji stożka wzrostu należy zapewnić brokułowi komfortowe odżywienie w bor. Dolistne zabiegi nawozem ADOB® Bor (dawka 1L/ha) lub SOLUBOR DF (dawka 1 kg/ha) są dobrym sposobem zapobiegania niedoborowi tego składnika. Rekomendujemy te nawozy właśnie do upraw szczególnie wrażliwych na niedobór boru.