Aktualności

Czy nawozy borowe podnoszą pH cieczy roboczej?

Odpowiedź nie jest taka prosta. Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu bliżej, dokonując podziału wskazanych nawozów, a co za tym idzie – ich wpływowi na pH cieczy roboczej. Nawozy borowe przeznaczone do zabiegów dolistnych dzielimy na:

  1. nawozy borowe w postaci stałej:

– zawierają kwas borowy, który obniża pH cieczy roboczej (dawka jednorazowa 1-3 kg/ha). Nawozy tego typu są bardzo bezpieczne w mieszaninach zbiornikowych i powinny być dodawane do opryskiwacza jako pierwsze;

– zawierają kwas borowy i boran sodu, które podnoszą pH cieczy roboczej w nieznaczny sposób, np. Solubor® DF (dawka jednorazowa 0,5-1,5 kg/ha). Powinny być dodawane do opryskiwacza na końcu;

  1. nawozy borowe w postaci płynnej:

– zawierają boroetylenoaniny, które podnoszą pH cieczy roboczej, np. ADOB® Bor (dawka jednorazowa 0,5-1,5 l/ha). Powinny być dodawane do opryskiwacza na końcu – zawsze w postaci roztworu wodnego, a nie bezpośrednio w postaci koncentratu! pH cieczy roboczej podnosi się , ale dzięki dodatkom innych nawozów dolistnych wcale nie musi tak być.

Poniższa grafika doskonale ilustruje fakt, że odpowiednia kombinacja zastosowanych nawozów nie podnosi pH roztworu w porównaniu do pH wody wodociągowej.