Aktualności

Pierwsze truskawki

Pojawiły się pierwsze truskawki z upraw polowych. Na razie są to owoce odmian wczesnych (np. Rumba) z plantacji przyspieszanych poprzez okrywanie agrowłókniną. Pierwsze truskawki są jednak słabo wybarwione i mało słodkie, ponieważ niewiele było słonecznych dni. Ponadto owoce często są zdeformowane, gdyż powstały z niedopylonych kwiatów. Przyczyną słabego zapylenia była zimna i deszczowa pogoda niesprzyjająca oblotowi owadów zapylających. Rośliny truskawek po ciężkiej zimie, kwietniowych przymrozkach i zimnej wiośnie często nie rosną prawidłowo. Wiele roślin rośnie słabo, ma jasnozielone liście i zdarzają się objawy niedoborów składników. Zalecamy wykonywać co około 7 dni opryskiwanie plantacji nawozem ADOB® ProFit 4-12-38 + mikro Owoce i Warzywa w dawce 4-5 kg/ha i ADOB® Ca IDHA + mikro w dawce 1-1,5 kg/ha. Nawozy te można mieszać ze sobą. Dodatkowo co tydzień należy wykonywać fertygację nawozem ADOB® ProFit 4-12-38 + mikro Owoce i Warzywa w dawce 15/kg/ha/tydzień, a osobno co dwa tygodnie saletrą wapniową też w dawce 15/kg/ha/tydzień.