Aktualności

Pomidory gruntowe intensywnie dorastają

Pomidor jest rośliną ciepłolubną więc pogoda panująca w ostatnich tygodniach sprzyja jego rozwojowi, oczywiście pod warunkiem, że rośliny mają dostęp do wody. Intensywny rozwój owoców – a taką fazę rozwoju mamy na polach – wiąże się z dużym zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe. Które w tym okresie są kluczowe? Jest ich kilka: potas, wapń, bor, żelazo, molibden, magnez. Aby aktualnie wesprzeć pomidory w budowaniu plonu warto dokarmiać je dolistnie m.in. nawozem ADOB® ProFit 4-12-38 + mikro OiW, który dzięki wysokiej zawartości potasu oraz szeregu innych składników może: zwiększyć zawartość cukrów prostych i kwasów organicznych, co poprawia smak owoców, zwiększyć zawartość suchej masy w owocach, co oznacza większy Brix, zapewnić prawidłowe wybarwianie się owoców, wpływać na lepszą twardość owoców, poprawić gospodarkę wodną i enzymatyczną roślin, zwiększyć odporność na suszę.

Uwagę w żywieniu w fazie dorastania owoców warto też skierować na wapń (dolistnie można aplikować go wykorzystując nawóz ADOB® Ca IDHA).  Wapń m.in. zapobiega występowaniu suchej zgnilizny wierzchołkowej owoców, zapobiega opadaniu kwiatów, zwiększa trwałości pozbiorczą i przydatność do transportu; dzięki odpowiedniemu odżywieniu w wapń owoce są twardsze. Bor w swoim pakiecie zadań ma „pracę” nad: prawidłowym rozwojem ścian komórkowych, lepszą jakością skórki owoców, wspomaganiem wbudowania wapnia w ściany komórkowe, zwiększeniem odporności na choroby grzybowe (bardzo dobrym nawozem dla pomidora zawierającym borem jest ADOB® bor). Z kolei żelazo, to intensyfikacja procesu fotosyntezy, co sprzyja produkcji cukrów i zwiększa Brix (polecamy nawóz ADOB® Fe IDHA). Również magnez i molibden mają duży udział w intensyfikacji procesu fotosyntezy.